Poolfilter

När ditt sandfilter börjar bli fullt med skräp, så stiger trycket på manometern. Då stänger du av poolpumpen, rensar ev. filterkorgen, vrider handtaget till ”BACKWASH”, startar poolpumpen och kör tills returvattnet till avloppet blir klart i siktröret. Stanna poolpumpen. Ställ nu om handtaget till ”RINSE” och kör poolpumpen i 5 sekunder. Du har nu fått ut allt skräp och ställer handtaget på ”FILTER”. Starta poolpumpen. Manometern skall nu visa grönt värde. OBS! Stäng alltid av poolpumpen innan du ställer om handtaget på toppventilen. Manometer ingår i våra poolfiter. OBS! kontrollera att bottenarmarna är monterade och ordentligt iskruvade innan du fyller på sand.

Sand och filtermedia är tungt och kostsamt att skicka. Vårt maxpris för pallfrakt är 1390kr, men skall du köpa sandfilter och pump m.m,  så kan det ändå bli rimligt.

Visar 1–12 av 30 resultat

Visar 1–12 av 30 resultat